Català  |  ELS NOSTRES SERVEIS ENGLOBEN

Obra
· Construcció en general
· Rehabilitació

Reforma
Instal·lacions: electricitat, fontaneria, gas, calefacció, climatització, energia solar, telecomunicacions…

Immobiliària
· Manteniment d'edificis
· Murs i estructures
· Naus industrials

Obra civil
· Servei post-obra i post-venda
· Actuació parcial
· Actuació total 'claus en mà'

Tècnic
· Projectes d'obra: Major, menor,
  i comunicat d'obra
· Projectes d'activitat: Medi ambient
· Projectes de legalització
· Gestió de projectes
· Tramitació d'ajudes
· Documentació “as-built”
· Cèdules d'habitabilitat
· Parcel·lacions
· Informes i dictàmens

Especialistes en la rehabilitació i adequació
d'edificis, habitatges i instal·lacions per a la 3a edat.


Delta 3000, S.L. B-61858775 - Avda. Colomer, 37 - 08790 Gelida